10/08/2019

Hàm IFERROR

Ví dụ này minh họa các chức năng hàm IFERROR trong Excel. 1.   Ví dụ, hiển thị lỗi # DIV / 0!   báo lỗi khi một công thức cố chia một số... thumbnail 1 summary
Ví dụ này minh họa các chức năng hàm IFERROR trong Excel.
1. Ví dụ, hiển thị lỗi # DIV / 0! báo lỗi khi một công thức cố chia một số 0.
Div/0! Error
2. Sử dụng chức năng hàm IFERROR. Nếu một ô chứa một lỗi, một chuỗi rỗng ("") được hiển thị.
IfError Function in Excel
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét