14/8/19

Loại bỏ phần thập phân sau dấu phẩy

Ví dụ này minh họa hai chức năng để loại bỏ phần thập phân trong Excel.   INT và hàm TRUNC. Int INT (Integer) làm tròn một số xuống số... thumbnail 1 summary
Ví dụ này minh họa hai chức năng để loại bỏ phần thập phân trong Excel. INT và hàm TRUNC.

Int

INT (Integer) làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất.
Int Function in Excel, Positive Number
Int Function, Negative Number
Kết luận: Hàm INT chỉ cắt bỏ số thập phân từ số dương.

Trunc

Hàm TRUNC (xén bớt) hoạt động luôn luôn cắt bỏ số thập phân sau dấu phẩy.
Trunc Function, Positive Number
Trunc Function, Negative Number
Chức năng TRUNC có thể giữ bất kỳ số thập phân và cắt bỏ phần còn lại.
Keep Two Decimals
Keep Three Decimals
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét