3/8/19

Hàm tổng trả về bị lỗi

Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng mà tổng của chúng không ra kết quả đúng. 1. Chúng tôi sử dụng IF và hàm... thumbnail 1 summary


Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng mà tổng của chúng không ra kết quả đúng.


1. Chúng tôi sử dụng IF và hàm ISERROR để kiểm tra lỗi.

Giải thích: hàm IF trả về 0, nếu một lỗi được tìm thấy. Nếu không, nó sẽ trả về giá trị của ô đó

2. Tổng hợp nhiều với các lỗi (không bị quá tải), chúng tôi thêm chức năng SUM và thay thế A1 với A1: A7.

3. Kết thúc bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.

Lưu ý: Các thanh công thức cho thấy đây là một công thức mảng bằng cách kèm theo nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Không loại các tài liệu này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.


Giải thích: Phạm vi (mảng liên tục) được tạo ra bởi Nếu chức năng được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Các mảng liên tục trông như sau:


{0, 5, 4, 0, 0, 1, 3}


Mảng hằng số này được sử dụng như là một đối số cho hàm SUM, đưa ra một kết quả của 13.

===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét