3/8/19

Cố định một cột hoặc hàng ngay tại nơi bạn muốn với Freeze Panes.

Keep a column or row just where you want it with Freeze Panes. Watch how. pic.twitter.com/hlNxoYP2oF — Microsoft Excel (@msexcel) July 30, 2... thumbnail 1 summary===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

#Freeze Panes trong Excel

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét