8/8/19

Kiểm tra công thức thực hiện trong mỗi Cell

Công thức kiểm toán trong Excel cho phép bạn hiển thị các mối quan hệ giữa các công thức và các Cell. Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững cô... thumbnail 1 summary


Công thức kiểm toán trong Excel cho phép bạn hiển thị các mối quan hệ giữa các công thức và các Cell. Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững công thức toán một cách nhanh chóng và dễ dàng.Theo dõi tiền lệ


Bạn phải trả $ 96,00. Để hiển thị mũi tên chỉ ra các cell được sử dụng để tính toán giá trị này, thực hiện các bước sau đây.


1. Chọn ô C13.


2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấn theo Trace Precedents.

Kết quả:

Theo dự kiến, Tổng chi phí và kích thước Nhóm được sử dụng để tính toán chi phí cho mỗi người.


3. Bấm vào tiền lệ vết một lần nữa.

Theo dự kiến, chi phí khác nhau được sử dụng để tính toán tổng chi phí.
Loại bỏ mũi tên


Để loại bỏ các mũi tên, thực hiện các bước sau đây.


1. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấp vào Remove Arrows.Theo dõi người phụ thuộc


Để hiển thị mũi tên chỉ ra các tế bào sử dụng một tế bào được lựa chọn, thực hiện các bước sau đây.


1. Chọn ô C12.


2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, bấm Người thân Trace.

Kết quả:

Theo dự kiến, kích thước Nhóm được sử dụng để tính toán chi phí cho mỗi người.
Hiển thị công thức


Theo mặc định, Excel cho thấy kết quả của công thức. Để hiển thị các công thức thay vì kết quả của họ, thực hiện các bước sau đây.


1. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấp vào Hiển thị công thức.

Kết quả:

Lưu ý: thay vì nhấp Hiển thị công thức, bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím CTRL + (`). Bạn có thể tìm thấy chìa khóa này trên phím tab.
Kiểm tra lỗi


Để kiểm tra các lỗi thường xảy ra trong công thức, thực hiện các bước sau.


1. Nhập giá trị 0 vào ô C12.

2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấn Lỗi Kiểm tra.

Kết quả. Excel tìm thấy một lỗi trong ô C13. Công thức cố gắng để chia một số 0.Đánh giá công thức


Để gỡ lỗi một công thức bằng cách đánh giá từng phần của công thức cá nhân, thực hiện các bước sau đây.


1. Chọn ô C13.


2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấn Đánh giá công thức.

3. Nhấp vào Đánh giá bốn lần.

Excel hiển thị kết quả công thức.
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét