08/08/2019

Kiểm tra công thức thực hiện trong mỗi Cell

Công thức kiểm toán trong Excel cho phép bạn hiển thị các mối quan hệ giữa các công thức và các Cell.   Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vữn... thumbnail 1 summary
Công thức kiểm toán trong Excel cho phép bạn hiển thị các mối quan hệ giữa các công thức và các Cell. Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững công thức toán một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Formula Auditing Example

Theo dõi tiền lệ

Bạn phải trả $ 96,00. Để hiển thị mũi tên chỉ ra các tế bào được sử dụng để tính toán giá trị này, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn ô C13.
2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấn theo Trace Precedents.
Trace Precedents
Kết quả:
Trace Precedents First Level Result
Theo dự kiến, Tổng chi phí và kích thước Nhóm được sử dụng để tính toán chi phí cho mỗi người.
3. Bấm vào tiền lệ vết một lần nữa.
Trace Precedents Second Level Result
Theo dự kiến, chi phí khác nhau được sử dụng để tính toán tổng chi phí.

Loại bỏ mũi tên

Để loại bỏ các mũi tên, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấp vào Remove Arrows.
Remove Arrows

Theo dõi người phụ thuộc

Để hiển thị mũi tên chỉ ra các tế bào sử dụng một tế bào được lựa chọn, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn ô C12.
2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, bấm Người thân Trace.
Trace Dependents
Kết quả:
Trace Dependents Result
Theo dự kiến, kích thước Nhóm được sử dụng để tính toán chi phí cho mỗi người.

Hiển thị công thức

Theo mặc định, Excel cho thấy kết quả của công thức. Để hiển thị các công thức thay vì kết quả của họ, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấp vào Hiển thị công thức.
Show Formulas
Kết quả:
Show Formulas Result
Lưu ý: thay vì nhấp Hiển thị công thức, bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím CTRL + (`). Bạn có thể tìm thấy chìa khóa này trên phím tab.

Kiểm tra lỗi

Để kiểm tra các lỗi thường xảy ra trong công thức, thực hiện các bước sau.
1. Nhập giá trị 0 vào ô C12.
#DIV/0! Error
2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấn Lỗi Kiểm tra.
Error Checking
Kết quả. Excel tìm thấy một lỗi trong ô C13. Công thức cố gắng để chia một số 0.
Error Checking Result

Đánh giá công thức

Để gỡ lỗi một công thức bằng cách đánh giá từng phần của công thức cá nhân, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn ô C13.
2. Trên tab Formulas, trong nhóm kiểm toán công thức, nhấn Đánh giá công thức.
Evaluate Formula
3. Nhấp vào Đánh giá bốn lần.
Click Evaluate Four Times
Excel hiển thị kết quả công thức.
Evaluate Formula Result
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét