18/8/19

Số ngẫu nhiên - RAND

Excel có hai hàm chức năng khá hữu ích để tạo ra các số ngẫu nhiên.   RAND và RANDBETWEEN. Rand Chức năng RAND tạo ra một số thập phân... thumbnail 1 summary
Excel có hai hàm chức năng khá hữu ích để tạo ra các số ngẫu nhiên. RAND và RANDBETWEEN.

Rand

Chức năng RAND tạo ra một số thập phân ngẫu nhiên giữa 0 và 1.
1. Chọn cell A1.
2. Loại RAND () và nhấn Enter. Chức năng RAND không có đối số.
Rand Function

3. Để tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên, bạn chỉ cần nhấp chuột vào góc dưới bên phải của ô A1 và kéo nó xuống.
List of Random Numbers
Lưu ý rằng ô A1 đã thay đổi. Đó là bởi vì con số ngẫu nhiên thay đổi mỗi khi một tế bào trên bảng tính.
4. Nếu bạn không muốn điều này, chỉ cần sao chép các số ngẫu nhiên và dán chúng như giá trị.
Paste As Values
5. Chọn ô C1, nhìn vào thanh công thức. Tế bào này giữ một giá trị hiện tại và không phải là chức năng RAND.
Values

RANDBETWEEN

Hàm RANDBETWEEN trả toàn bộ một số ngẫu nhiên giữa hai ranh giới.
1. Chọn cell A1.
2. Loại RANDBETWEEN (50,75) và nhấn Enter.
Randbetween function
3. Nếu bạn muốn tạo ra các số ngẫu nhiên số thập phân từ 50 đến 75, sửa đổi các chức năng RAND như sau:
Modified Rand function
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét