17/8/19

Xếp hạng dãy số - RANK

Hàm RANK trả về thứ hạng (thứ tự giảm hoặc tăng dần) của một số trong danh sách các số. 1. Nếu tham số này được bỏ qua (hoặc 0), xếp hạ... thumbnail 1 summary


Hàm RANK trả về thứ hạng (thứ tự giảm hoặc tăng dần) của một số trong danh sách các số.


1. Nếu tham số này được bỏ qua (hoặc 0), xếp hạng thứ tự giảm được trả về.
Lưu ý: khi chúng ta kéo hàm RANK xuống, Cell tham chiếu tuyệt đối ($A$1: $A$9) vẫn không đổi, trong khi cell tham chiếu tương đối (vd: A1) thay đổi thành A2, A3, A4, v.v


2. Nếu đối số thứ ba là 1, một thứ hạng tăng dần được trả về.

3. Sử dụng chức năng RANK.AVG để trả lại thứ hạng trung bình nếu có nhiều hơn một giá trị có cùng cấp.
===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét