19/08/2019

Chuyển đổi số âm thành số 0

Một thủ thuật Excel khá hay nhằm thay đổi số âm thành 0 trong một dãy số, nhưng số dương vẫn giữ nguyên giá trị. Dưới đây bạn có thể tìm... thumbnail 1 summary
Một thủ thuật Excel khá hay nhằm thay đổi số âm thành 0 trong một dãy số, nhưng số dương vẫn giữ nguyên giá trị.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy hai cột với các con số. Trừ các số trong cột B từ những con số trong cột A, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn ô C1.
2. Nhập công thức = A1-B1
3. Nhấp vào góc dưới bên phải của ô C1 và kéo công thức xuống.
Negative Numbers to Zero Example
Kết quả:
Negative Numbers
4. Để thay đổi số âm thành 0 nhưng những không làm ảnh hưởng đến các con số dương, chúng ta làm như sau thay vì = A1-B1, sử dụng = MAX (0, A1-B1) và kéo hàm xuống.
Kết quả:
Negative Numbers to Zero Result
Giải thích: chức năng MAX trả về tối đa hai giá trị, mà là số không trong trường hợp của một số âm.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét