21/8/19

Khấu hao khoản vay

Bài này hướng dẫn bạn cách để tạo ra một lịch trình khấu hao cho khoản vay nợ trong Excel. thumbnail 1 summary
Bài này hướng dẫn bạn cách để tạo ra một lịch trình khấu hao cho khoản vay nợ trong Excel.

1. Chúng tôi sử dụng hàm PMT để tính toán thanh toán hàng tháng trên một khoản vay với lãi suất hàng năm 5%, một khoảng thời gian 2 năm và giá trị hiện tại (số tiền vay) là $20,000. Chúng tôi đã đặt tên các tế bào đầu vào.

2. Sử dụng function PPMT để tính toán một phần chủ yếu của thanh toán. Đối số thứ hai xác định số lượng thanh toán.

3. Sử dụng Hàm IPMT để tính toán một phần lợi ích của thanh toán. Đối số thứ hai xác định số lượng thanh toán.4. Cập nhật số dư.

5. Chọn phạm vi A7: E7 (thanh toán đầu tiên) và kéo nó xuống một hàng. Thay đổi công thức cân bằng.6. Chọn phạm vi A8: E8 (thanh toán thứ hai) và kéo nó xuống đến hàng 30.
Phải mất 24 tháng để trả hết khoản vay này. Xem như thế nào tăng một phần gốc và phần lãi suất giảm dần theo từng lần thanh toán.

===================================================

Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét