1/8/19

Tìm kiếm giữa hai cột

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một tra cứu hai cột trong Excel.   Xem ví dụ dưới đây.   Chúng tôi muốn tìm kiếm mức lương của James ... thumbnail 1 summary
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một tra cứu hai cột trong Excel. Xem ví dụ dưới đây. Chúng tôi muốn tìm kiếm mức lương của James Clark, không James Smith, không James Anderson.
1. Tham gia chuỗi, sử dụng và điều hành.
Join Strings in Excel
2. Các chức năng MATCH trả về vị trí của một giá trị trong một phạm vi nhất định. Chèn MATCH chức năng hiển thị dưới đây.
3. Kết thúc bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.
Match Function in Excel
Lưu ý: Các thanh công thức cho thấy đây là một công thức mảng bằng cách kèm theo nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Không loại các tài liệu này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.
Giải thích: Phạm vi (mảng liên tục) A2: A8 & B2: B8 được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Các mảng liên tục trông như sau:
{"JamesSmith", "JamesAnderson", "JamesClark", "JohnLewis", "JohnWalker", "MarkReed", "RichardLopez"}
Mảng liên tục này được sử dụng như một tham số cho các chức năng MATCH, đưa ra một kết quả của 3 (JamesClark tìm thấy ở vị trí 3).
4. Sử dụng kết quả này và chức năng INDEX để trả về giá trị thứ 3 trong khoảng C2: C8.
Index Function in Excel
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét