29/7/19

Anova

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một yếu tố duy nhất ANOVA (phân tích phương sai) trong Excel.   Một yếu tố duy nhất hoặc một chiều A... thumbnail 1 summary
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một yếu tố duy nhất ANOVA (phân tích phương sai) trong Excel. Một yếu tố duy nhất hoặc một chiều ANOVA được sử dụng để kiểm định giả thuyết rằng các phương tiện của một số quần thể đều bình đẳng.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy tiền lương của những người có bằng cấp về kinh tế, y học hay lịch sử.
0: μ 1 = μ 2 = μ 3
1: ít nhất là một trong những phương tiện khác nhau.
Anova in Excel
Để thực hiện một ANOVA yếu tố duy nhất, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab dữ liệu, nhấp vào phân tích dữ liệu.
Click Data Analysis
Lưu ý: không thể tìm thấy nút phân tích dữ liệu? Bấm vào đây để tải các phân tích ToolPak add-in .
2. Chọn Anova: Độc tố và nhấn OK.
Select Anova: Single Factor
3. Nhấp vào hộp Input Range và chọn phạm vi A2: C10.
4. Nhấp vào hộp Output Phạm vi và chọn ô E1.
Anova Parameters
5. Nhấn OK.
Kết quả:
Anova Result
Kết luận: nếu F> F crit, chúng ta bác bỏ giả thuyết. Đây là trường hợp, 15,196> 3,443. Vì vậy, chúng ta bác bỏ giả thuyết. Các phương tiện của ba dân số không phải là tất cả như nhau. Ít nhất một trong những phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, ANOVA không cho bạn biết sự khác biệt nằm. Bạn cần một t-Test để kiểm tra mỗi cặp phương tiện.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét