24/7/19

Tương quan

Hệ số tương quan (một giá trị giữa -1 và +1) cho bạn biết cách mạnh mẽ hai biến có liên quan đến nhau.   Chúng ta có thể sử dụng chức năng... thumbnail 1 summary
Hệ số tương quan (một giá trị giữa -1 và +1) cho bạn biết cách mạnh mẽ hai biến có liên quan đến nhau. Chúng ta có thể sử dụng chức năng CORREL hoặc Phân tích ToolPak add-in trong Excel để tìm hệ số tương quan giữa hai biến.
- Một hệ số tương quan của 1 cho thấy một mối tương quan tích cực hoàn hảo. Như tăng biến X, Y biến tăng.Như giảm biến X, Y biến giảm.
Perfect Positive Correlation in Excel

- Một hệ số tương quan của -1 cho thấy một mối tương quan âm hoàn hảo. Như tăng biến X, Z biến giảm. Như giảm biến X, Z biến tăng.
Perfect Negative Correlation in Excel
- Một hệ số tương quan gần 0 cho thấy có sự tương quan.
Sử dụng các phân tích ToolPak add-in trong Excel để nhanh chóng tạo ra hệ số tương quan giữa các biến, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab dữ liệu, nhấp vào phân tích dữ liệu.
Click Data Analysis
Lưu ý: không thể tìm thấy nút phân tích dữ liệu? Bấm vào đây để tải các phân tích ToolPak add-in .
2. Chọn tương quan và nhấn OK.
Select Correlation
3. Ví dụ, bạn chọn dãy A1: C6 như dãy đầu vào.
Select the Input Range
4. Kiểm tra nhãn trong hàng đầu tiên.
5. Chọn ô A9 như vào dãy.
6. Nhấn OK.
Input and Output Options
Kết quả.
Correlation Coefficients
Kết luận: các biến A và C có tương quan dương (0.91). Biến A và B là không tương quan (0.19). Biến B và C cũng không tương quan (0.11). Bạn có thể xác minh các kết luận bằng cách nhìn vào đồ thị.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét