6/7/19

Biểu đồ vùng

Một biểu đồ vùng là một biểu đồ phù hợp với các vùng dưới đường đầy màu sắc.   Sử dụng một biểu đồ vùng xếp chồng lên nhau để hiển thị sự ... thumbnail 1 summary
Một biểu đồ vùng là một biểu đồ phù hợp với các vùng dưới đường đầy màu sắc. Sử dụng một biểu đồ vùng xếp chồng lên nhau để hiển thị sự đóng góp của mỗi giá trị với tổng số thời gian.
Để tạo ra một biểu đồ vùng, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn phạm vi A1: D7.
2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts - Area -> Kiểu Area mong muốn.
Select Area
Kết quả. Trong ví dụ này, một số khu vực chồng chéo lên nhau.
Area Chart in Excel
Dưới đây bạn có thể tìm thấy các biểu đồ đường thẳng tương ứng với thấy rõ điều này.
Line Chart in Excel
3. Thay đổi kiểu phụ của biểu đồ đến khu vực cụm (một trong những bên cạnh khu vực).
Kết quả:
Stacked Area Chart in Excel
Lưu ý: nếu bạn có nhãn số, trống A1 di động trước khi bạn tạo ra các bảng xếp hạng khu vực. Bằng cách này,Excel không nhận ra các số trong cột A như một loạt dữ liệu và tự động đặt những con số trên các trục ngang (thể loại). Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập văn bản vào năm ô A1 nếu bạn muốn.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét