28/7/19

Thanh trạng thái - Status Bar

Cách nhanh nhất để xem trung bình, số lượng, số đếm, tối thiểu, tối đa hoặc tổng hợp của các ô được lựa chọn là bằng cách nhìn vào thanh... thumbnail 1 summary
Cách nhanh nhất để xem trung bình, số lượng, số đếm, tối thiểu, tối đa hoặc tổng hợp của các ô được lựa chọn là bằng cách nhìn vào thanh trạng thái.
1. Chọn một loạt các ô.
Select Range of Cells

2. Nhìn vào thanh trạng thái ở phía dưới cửa sổ của bạn để xem tổng của các ô.
Sum
3. Nhấp chuột phải vào thanh trạng thái để thêm trung bình, đếm, đếm số, tối thiểu hoặc tối đa.
Right Click Status Bar
Kết quả:
Average Added
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét