27/7/19

t-Test

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một t-Test trong Excel.   T-Test được sử dụng để kiểm định giả thuyết rằng các phương tiện của hai ... thumbnail 1 summary
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một t-Test trong Excel. T-Test được sử dụng để kiểm định giả thuyết rằng các phương tiện của hai dân đều bình đẳng.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy những giờ học của 6 nữ sinh viên và 5 nam sinh viên.
0: μ 1 - μ 2 = 0
1: μ 1 - μ 2 ≠ 0
t-Test in Excel

Để thực hiện một t-Test, thực hiện các bước sau đây.
1. Đầu tiên, thực hiện một F-Test để xác định xem phương sai của hai dân đều bình đẳng. Đây không phải là trường hợp.
2. Trên tab dữ liệu, nhấp vào phân tích dữ liệu.
Click Data Analysis
Lưu ý: không thể tìm thấy nút phân tích dữ liệu? Bấm vào đây để tải các phân tích ToolPak add-in .
3. Chọn t-Test: Hai mẫu Giả sử chênh lệch bất bình đẳng và nhấn OK.
Select t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
4. Nhấp vào biến 1 hộp Phạm vi và chọn phạm vi A2: A7.
5. Nhấp vào biến 2 hộp Phạm vi và chọn B2 khoảng: B6.
6. Nhấp vào giả thuyết bình hộp khác biệt và loại 0 (H 0: μ 1 - μ 2 = 0).
7. Nhấp vào hộp Output Phạm vi và chọn ô E1.
t-Test Parameters
8. Nhấn OK.
Kết quả:
t-Test Result
Kết luận: Chúng tôi làm một thử nghiệm hai đuôi (bất bình đẳng). Nếu t Stat <-t quan trọng hai đuôi hoặc t Stat> t quan trọng hai đuôi, chúng ta bác bỏ giả thuyết. Đây không phải là trường hợp, -2,365 <1,473 <2,365. Do đó, chúng tôi không bác bỏ giả thuyết. Sự khác biệt quan sát được giữa các phương tiện mẫu (33-24,8) là không đủ thuyết phục để nói rằng con số trung bình của giờ học giữa học sinh nam và nữ khác nhau đáng kể.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét