18/7/19

Nhóm các mục của bảng Pivot

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để nhóm một loạt các items trong bảng Pivot.  Ở đây, chúng ta t ìm hiểu làm thế nào để nhóm các sản phẩm và l... thumbnail 1 summary
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách để nhóm một loạt các items trong bảng Pivot. Ở đây, chúng ta tìm hiểu làm thế nào để nhóm các sản phẩm và làm thế nào để nhòm các ngày theo tháng.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy một trục bảng. Quay trở lại Pivot bảng để học cách tạo ra bảng pivot này.
Pivot Table

Nhóm sản phẩm

Lĩnh vực sản phẩm có 7 bài. Táo, chuối, đậu, bông cải xanh, cà rốt, xoài và cam.
Để tạo ra hai nhóm, thực hiện các bước sau đây.
1. Trong bảng pivot, chọn Apple và chuối.
2. Nhấp chuột phải và click vào Group.
Group 1
3. Trong bảng pivot, chọn đậu, bông cải xanh, cà rốt, xoài và cam.
4. Nhấp chuột phải và click vào Group.
Group 2
Kết quả:
Two Groups
Lưu ý: để thay đổi tên của một nhóm (Group1 hoặc Group2), chọn tên, và chỉnh sửa tên trong thanh công thức.Để thay đổi tên của trường mới được tạo ra (Product2), click đúp vào nó. Tách nhóm, chọn nhóm này, nhấp chuột phải và click vào Ungroup.
5. Để thu nhỏ các nhóm, nhấp vào dấu trừ.
Collapsed Groups
Kết luận: Apple và Banana (Group1) có tổng cộng cao hơn tất cả các sản phẩm khác (Group2) với nhau.

Nhóm Ngày

Lĩnh vực ngày chứa nhiều mặt hàng. 2012/01/06, 2012/01/07, 2012/01/08, 2012/01/10, 2012/01/11, vv
Để nhóm những ngày này của tháng, thực hiện các bước sau đây.
1. Nhấp vào bất kỳ tế bào trong cột ngày.
2. Nhấp chuột phải và click vào Group.
Group Dates
3. Chọn tháng và nhấn OK.
Grouping Options
Lưu ý: cũng thấy tùy chọn nhóm bằng giây, phút, giờ, vv
Kết quả:
Grouped By Months
Kết luận: May là tháng tốt nhất.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét