04/07/2019

Trục biểu đồ

Hầu hết các loại biểu đồ có hai trục: trục ngang (hoặc trục x) và một trục thẳng đứng (hoặc trục y). Để tạo ra một biểu đồ cột, thực hiệ... thumbnail 1 summary
Hầu hết các loại biểu đồ có hai trục: trục ngang (hoặc trục x) và một trục thẳng đứng (hoặc trục y).
Để tạo ra một biểu đồ cột, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn dãy A1: B7.
2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn cột, và chọn cột Clustered.
Create a Column Chart in Excel

Loại trục

Như bạn có thể thấy dưới đây, Excel cũng cho thấy những ngày giữa và 2013/08/24 2013/09/01. Để loại bỏ những ngày này, thay đổi kiểu trục từ trục ngày để trục văn bản.
1. Nhấp chuột phải trên trục ngang, và sau đó nhấp vào Format Axis.
Format Horizontal Axis
2. Bấm vào trục văn bản.
Change Axis Type
3. Nhấn Close.
Kết quả:
Text Axis

Đề trục

Để thêm một tiêu đề trục ngang hay dọc, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn biểu đồ. Biểu đồ Công cụ kích hoạt các tab theo ngữ cảnh.
2. Trên tab Layout, nhấn đề Axis.
3. Bấm vào tiểu học dọc trục Tiêu đề, xoay Tiêu đề.
Add Vertical Axis Title
4. Nhập tiêu đề trục thẳng đứng. Ví dụ, lượt truy cập.
Kết quả:
Vertical Axis Title

Trục Quy mô

Theo mặc định, Excel tự động xác định các giá trị trên trục thẳng đứng. Để thay đổi các giá trị, thực hiện các bước sau đây.
1. Nhấp chuột phải vào trục thẳng đứng, và sau đó nhấp vào Format Axis.
Format Vertical Axis
2. Nhấp vào nút lựa chọn cố định bên cạnh tối đa.
3. Nhập vào giá trị 12000.
Fixed Maximum Value
4. Click Close.
Kết quả:
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét