7/7/19

Biểu đồ dạng Bars

Một biểu đồ Bars là phiên bản nằm ngang của một biểu đồ cột.   Sử dụng một biểu đồ thanh Bar nếu bạn có nhãn văn bản lớn. Để tạo ra một ... thumbnail 1 summary
Một biểu đồ Bars là phiên bản nằm ngang của một biểu đồ cột. Sử dụng một biểu đồ thanh Bar nếu bạn có nhãn văn bản lớn.
Để tạo ra một biểu đồ thanh, thực hiện các bước sau đây.

1. Chọn phạm vi A1: B6.
2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn Bar, và chọn Clustered Bar.
Select Clustered Bar
Kết quả:
Bar Chart in Excel
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét