25/7/19

Làm mịn đồ thị theo cấp số nhân - Exponential Smoothing

í dụ này dạy bạn làm thế nào để áp dụng làm mịn theo cấp số nhân với một chuỗi thời gian trong Excel.   Làm mịn theo cấp số nhân được sử dụ... thumbnail 1 summary
í dụ này dạy bạn làm thế nào để áp dụng làm mịn theo cấp số nhân với một chuỗi thời gian trong Excel. Làm mịn theo cấp số nhân được sử dụng để mịn ra bất thường (đột biến) để dễ dàng nhận ra xu hướng.
1. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào chuỗi thời gian của chúng tôi.
Time Series in Excel

2. Trên tab dữ liệu, nhấp vào phân tích dữ liệu.
Click Data Analysis
Lưu ý: không thể tìm thấy nút phân tích dữ liệu? Bấm vào đây để tải các phân tích ToolPak add-in .
3. Chọn mượt mũ và nhấn OK.
Select Exponential Smoothing
4. Nhấp vào hộp Input Range và chọn B2 khoảng: M2.
5. Click vào trong hộp Damping factor và nhập 0.9. Văn học thường nói về các α liên tục làm mịn (alpha). Giá trị (1 - α) được gọi là yếu tố giảm xóc.
6. Nhấp vào hộp Output Phạm vi và chọn ô B3.
7. Nhấn OK.
Exponential Smoothing Parameters
8. Vẽ một đồ thị của các giá trị.
Increasing Trend
Giải thích: bởi vì chúng tôi thiết lập alpha 0.1, các điểm dữ liệu trước đó được cho một trọng lượng tương đối nhỏ trong khi giá trị trơn trước đó được cho một trọng lượng lớn (tức là 0.9). Kết quả là, đỉnh núi và thung lũng được giãn ra. Đồ thị cho thấy một xu hướng ngày càng tăng. Excel không thể tính giá trị trơn cho các điểm dữ liệu đầu tiên vì không có điểm dữ liệu trước đó. Giá trị vuốt cho các điểm dữ liệu thứ hai bằng điểm dữ liệu trước đó.
9. Lặp lại các bước 2-8 cho alpha = 0,3 và alpha = 0.8.
Different Alphas
Kết luận: alpha nhỏ hơn (lớn hơn yếu tố giảm xóc), càng có nhiều đỉnh núi và thung lũng được giãn ra. Alpha lớn hơn (nhỏ hơn các yếu tố giảm xóc), gần hơn giá trị trơn là các điểm dữ liệu thực tế.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét