30/7/19

Thống kê mô tả

Bạn có thể sử dụng các phân tích ToolPak add-in để tạo ra thống kê mô tả.   Ví dụ, bạn có thể điểm số của 14 người tham gia một thử nghiệm... thumbnail 1 summary
Bạn có thể sử dụng các phân tích ToolPak add-in để tạo ra thống kê mô tả. Ví dụ, bạn có thể điểm số của 14 người tham gia một thử nghiệm.
Descriptive Statistics Example

Tạo các thống kê mô tả cho những điểm số, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab dữ liệu, nhấp vào phân tích dữ liệu.
Click Data Analysis
Lưu ý: không thể tìm thấy nút phân tích dữ liệu? Bấm vào đây để tải các phân tích ToolPak add-in .
2. Chọn mô tả thống kê và nhấn OK.
Select Descriptive Statistics
3. Chọn phạm vi A2: A15 như dãy đầu vào.
4. Chọn ô C1 là vào dãy.
5. Hãy chắc chắn rằng Thống kê tóm tắt được kiểm tra.
Options
6. Nhấn OK.
Kết quả:
Descriptive Statistics Result
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét