12/07/2019

Bộ phân tách - Slicer

Excel 2010 làm cho nó có thể chèn các  Slicer  nhanh chóng và dễ dàng để lọc các bảng Pivot.   Tuy nhiên, bằng cách sử dụng bộ lọc báo ... thumbnail 1 summary

Excel 2010 làm cho nó có thể chèn các Slicer nhanh chóng và dễ dàng để lọc các bảng Pivot. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng bộ lọc báo cáo cho kết quả chính xác.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy một trục bảng hai chiều. Quay trở lại phần Bảng Pivot để học cách tạo ra bảng pivot này.
Two-dimensional Pivot Table in Excel
Để chèn một slicer, thực hiện các bước sau đây.
1. Nhấp vào bất kỳ tế bào bên trong các bảng pivot. Các công cụ PivotTable kích hoạt tab theo ngữ cảnh.
2. Trên tab Options, chèn một slicer.
Insert a Slicer
3. Danh mục kiểm tra và nhấn OK.
Check Category
4. Ví dụ, Click trái cây để chỉ hiển thị các trái cây xuất khẩu sang các quốc gia.
Slicer Example
Lưu ý: thông báo như thế nào báo cáo lọc thay đổi để trái cây. Giữ phím CTRL để bao gồm trái cây và rau.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét