8/7/19

Biều đồ hình bánh - Pie Chart

Biểu đồ Pie được sử dụng để hiển thị sự đóng góp của mỗi giá trị (slice) với tổng số (bánh).   Biểu đồ luôn luôn sử dụng một loạt dữ liệu.... thumbnail 1 summary
Biểu đồ Pie được sử dụng để hiển thị sự đóng góp của mỗi giá trị (slice) với tổng số (bánh). Biểu đồ luôn luôn sử dụng một loạt dữ liệu.
Để tạo ra một biểu đồ cho các loạt số liệu năm 2009, thực hiện theo các bước sau.
1. Chọn dãy A1: D2.
2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts, chọn Pie, và chọn Pie.
Select Pie
Kết quả:
Pie Chart in Excel
3. Click vào chiếc bánh để chọn toàn bộ chiếc bánh. Nhấp chuột vào một miếng để kéo nó ra khỏi trung tâm.
Kết quả:
Exploded Slice
Lưu ý: nếu bạn có nhãn số, trống A1 di động trước khi bạn tạo ra các biểu đồ hình tròn. Bằng cách này, Excelkhông nhận ra các số trong cột A như một loạt dữ liệu và tự động tạo ra các biểu đồ chính xác. Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập văn bản vào năm ô A1 nếu bạn muốn.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét