9/7/19

Biểu đồ đường - Line Charts

Biểu đồ đường được sử dụng để hiển thị các xu hướng theo thời gian.   Sử dụng một biểu đồ đường thẳng nếu bạn có nhãn văn bản, ngày tháng ... thumbnail 1 summary
Biểu đồ đường được sử dụng để hiển thị các xu hướng theo thời gian. Sử dụng một biểu đồ đường thẳng nếu bạn có nhãn văn bản, ngày tháng hoặc một vài nhãn hiệu số trên trục hoành. Sử dụng một biểu đồ phân tán (XY ​​biểu đồ) để hiển thị dữ liệu XY khoa học.
Để tạo ra một biểu đồ đường thẳng, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn phạm vi A1: D7.
2. Trên tab Insert, trong nhóm Charts --> Line --> Line with Markers
Select Line with Markers
Kết quả:
Line Chart in Excel
Lưu ý: nếu bạn có nhãn số, ô trống A1 trước khi bạn tạo các biểu đồ đường thẳng. Bằng cách này, Excel không nhận ra các số trong cột A như một loạt dữ liệu và tự động đặt những con số trên các trục ngang (thể loại). Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể nhập văn bản vào năm ô A1 nếu bạn muốn.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét