28/7/19

F-Test

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một chiếc F-Test trong Excel.   F-kiểm tra được sử dụng để kiểm định giả thuyết rằng sự chênh lệch ... thumbnail 1 summary
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một chiếc F-Test trong Excel. F-kiểm tra được sử dụng để kiểm định giả thuyết rằng sự chênh lệch giữa hai nhóm bằng nhau.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy những giờ học của 6 nữ sinh viên và 5 nam sinh viên.
0: 1 σ 2 = σ 2 2
1: σ 1 2 ≠ σ 2 2
F-Test in Excel

Để thực hiện một chiếc F-Test, thực hiện các bước sau đây.
1. Trên tab dữ liệu, nhấp vào phân tích dữ liệu.
Click Data Analysis
Lưu ý: không thể tìm thấy nút phân tích dữ liệu? Bấm vào đây để tải các phân tích ToolPak add-in .
2. Chọn F-Test Hai mẫu toán chênh lệch và nhấn OK.
Select F-Test Two-Sample for Variances
3. Nhấp vào biến 1 hộp Phạm vi và chọn phạm vi A2: A7.
4. Nhấp vào biến 2 hộp Phạm vi và chọn B2 khoảng: B6.
5. Nhấp vào hộp Output Phạm vi và chọn ô E1.
F-Test Parameters
6. Nhấn OK.
Kết quả:
F-Test Result
Quan trọng: hãy chắc chắn rằng sự thay đổi của biến 1 là cao hơn so với phương sai của biến 2. Đây là trường hợp, 160> 21,7. Nếu không, trao đổi dữ liệu của bạn. Kết quả là, Excel tính toán giá trị F chính xác, đó là tỷ lệ phương sai 1 tới phương sai 2 (F = 160 / 21,7 = 7,373).
Kết luận: nếu F> F quan trọng một đuôi, chúng ta bác bỏ giả thuyết. Đây là trường hợp, 7,373> 6,256. Vì vậy, chúng ta bác bỏ giả thuyết. Sự chênh lệch giữa hai nhóm này là khác nhau.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét