2/7/19

Tạo một Sheet cho biểu đồ

Cho đến nay chúng tôi đã chỉ nhìn thấy bảng xếp hạng trên cùng một bảng tính như các nguồn dữ liệu (bảng xếp hạng nhúng).   Tuy nhiên, bạn... thumbnail 1 summary
Cho đến nay chúng tôi đã chỉ nhìn thấy bảng xếp hạng trên cùng một bảng tính như các nguồn dữ liệu (bảng xếp hạng nhúng). Tuy nhiên, bạn cũng có thể di chuyển một biểu đồ cho một tờ riêng biệt mà chỉ có một biểu đồ (tấm biểu đồ).
Để di chuyển một biểu đồ để một tấm biểu đồ, thực hiện các bước sau đây.
1. Chọn biểu đồ. Biểu đồ Công cụ kích hoạt các tab theo ngữ cảnh.
2. Trên tab Design, nhấp vào Di chuyển đồ.
Move a Chart in Excel

Biểu đồ di chuyển hộp thoại xuất hiện.
3. Nhấp vào tờ New và nhập tên.
4. Nhấn OK.
Click New sheet
Kết quả:
Chart Sheet
Lưu ý: lặp lại các bước này, nhưng thay vì tấm mới ở bước 3, bấm vào đối tượng trong, để di chuyển biểu đồ trở lại cùng bảng như dữ liệu nguồn.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét