16/7/19

Tham khảo theo cấu trúc

Khi làm việc với bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng tài liệu tham khảo cấu trúc để làm cho công thức của bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ, chúng... thumbnail 1 summary
Khi làm việc với bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng tài liệu tham khảo cấu trúc để làm cho công thức của bạn dễ hiểu hơn.
Ví dụ, chúng ta có bảng sau.
Table in Excel
1. Chọn cell E1, loại khen thưởng, và nhấn Enter. Excel tự động định dạng các cột cho bạn.
New Column
2. Chọn E2 tế bào và loại = 0,02 * [
3. Một danh sách các tài liệu tham khảo cấu trúc (các cột) sẽ xuất hiện. Chọn bán hàng từ danh sách.
Structured Reference
4. Đóng cửa với một khung vuông và nhấn Enter.
Kết quả. Excel tự động sao chép công thức xuống các cột cho bạn.
Formula Copied
Lưu ý: nhấp vào AutoCorrect Options và nhấn Undo Cột Tính chỉ chèn công thức vào E2 tế bào.
Để tham khảo bảng này trong một công thức, thực hiện các bước sau đây.
5. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết tên của bảng. Trên tab Design, trong nhóm Properties, chúng ta có thể thấy rằng bảng này được gọi là Bảng 1.
Table Name
6. Chọn ô G2 và nhập công thức dưới đây.
Refer to Table in a Formula

Giải thích: công thức này tính tổng của các cột bán hàng. Nhập = SUM (Table1 [và Excel sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các tài liệu tham khảo cấu trúc bạn có thể sử dụng. Công thức này cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc xóa các bản ghi.
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét