20/12/21

Một cách tạo biểu đồ hàng ngang với text và hàm Rept

Dựa theo ý tưởng của Đình Phúc (Group Gà Excel) Thấy ý tưởng bạn này hay hay nên chia sẻ lại. GIỚI THIỆU HÀM REPT Hàm Rept: là hàm tự động l... thumbnail 1 summary
Dựa theo ý tưởng của Đình Phúc (Group Gà Excel)

Thấy ý tưởng bạn này hay hay nên chia sẻ lại.
GIỚI THIỆU HÀM REPT
Hàm Rept: là hàm tự động lặp lại các ký tự hoặc số theo số lần mà người dùng muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sử dụng mẫu

REPT("ha";4)

REPT(A2;3)

Cú pháp

REPT(văn_bản_cần_lặp_lại; số_lần_lặp_lại)

  • văn_bản_cần_lặp_lại — Ký tự hoặc chuỗi cần lặp lại.

  • số_lần_lặp_lại — Số lần văn_bản_cần_lặp_lại xuất hiện trong giá trị được trả về.

    • Số_lần_lặp_lại không được vượt quá giới hạn ký tự của một ô là 32.000 ký tự. Nếu số_lần_lặp_lại lớn hơn 32.000 ký tự, REPT sẽ trả về lỗi #VALUE! .

Lưu ý

  • REPT không chèn dấu cách giữa các lần lặp lại văn_bản_cần_lặp_lại. Nếu muốn có dấu cách, phải thêm dấu cách vào cuối giá trị của văn_bản_cần_lặp_lại. Giá trị trả về có được từ REPT sẽ có ít nhất một dấu cách ở cuối, có thể loại bỏ bằng TRIM.
ỨNG DỤNG HÀM REPT ĐỂ VẼ BIỂU ĐỒ HÀNG NGANG
Giả sử có dữ liệu như hình, ta muốn vẽ biểu đồ mà không cần dùng công cụ Char, có thể làm như sau:

Cột biểu đồ Gõ hàm sau: =Rept(Unichar(9608);B4/10)&B4

Lưu ý: Hàm Unichar(9608) cho phép ta gọi 1 ký tự trong bảng mã Unicode là 1 ô chữ nhật màu đen. Hàm Rept cho phép ta lặp lại số lượng ký tự này, và sở dĩ phải chia 10 vì để nguyên sẽ cho 1 bảng Char quá dài, khó theo dõi. Ta có thể chia hoặc không chia để nhìn char ta cân đối 1 chút

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét