23/9/19

Hàm gộp với Aggregate

Hàm Aggregate (GỘP) Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ... Trả về ... thumbnail 1 summary
Hàm Aggregate (GỘP)
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Trả về một số tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Các Hàm Aggregate có thể áp dụng hàm tổng hợp khác nhau vào một danh sách hay cơ sở dữ liệu với các tùy chọn để bỏ qua các hàng ẩn và giá trị lỗi.
 
AGGREGATE là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tổng gộp trong một danh sách hoặc một cơ sở dữ liệu.
cú pháp
 
hình thức tham khảo
 
Aggregate(function_num, tùy chọn, ref1, [ref2], ...)
 
hình thức mảng
 
Aggregate(function_num, tùy chọn, mảng, [k])
 
Các chức năng cú pháp TỔNG có các đối số sau đây:
 
Function_num      buộc. Một số 1-19 mà xác định có chức năng sử dụng.
 
Function_numFunction
1AVERAGE
2COUNT
3COUNTA
4MAX
5MIN
6PRODUCT
7STDEV.S
8STDEV.P
9SUM
10VAR.S
11VAR.P
12
MEDIAN
13MODE.SNGL
14LARGE
15SMALL
16PERCENTILE.INC
17QUARTILE.INC
18PERCENTILE.EXC
19QUARTILE.EXC

Options     bắt buộc. Một số giá trị xác định các giá trị được bỏ qua trong phạm vi đánh giá cho các chức năng.
 
LƯU Ý:  Chức năng này sẽ không bỏ qua các hàng ẩn, tổng số phụ lồng nhau hay uẩn lồng nhau nếu đối số mảng bao gồm một tính toán, ví dụ: =AGGREGATE(14,3,A1:A100*(A1:A100>0),1)
 
Tùy ChọnHành Vi
1 hoặc bỏ quaBỏ qua chức năng SUBTOTAL và GỘP lồng nhau
2Bỏ qua các hàng ẩn, SUBTOTAL lồng nhau và chức năng GỘP
3Bỏ qua các giá trị lỗi, SUBTOTAL lồng nhau và chức năng GỘP
4
Bỏ qua các hàng ẩn, giá trị lỗi, SUBTOTAL lồng nhau và chức năng GỘP
5Bỏ qua không có gì
6Bỏ qua các hàng ẩn
7Bỏ qua các giá trị lỗi
8Bỏ qua các hàng ẩn và giá trị lỗi
Ref1      buộc. Các đối số đầu tiên cho các chức năng mà phải mất nhiều đối số số mà bạn muốn giá trị tổng hợp.
 
Ref2, ...      Tùy chọn. Đối số số 2-253 mà bạn muốn giá trị tổng hợp.
 
Đối với chức năng mà phải mất một mảng, ref1 là một mảng, một công thức mảng, hoặc một tham chiếu đến một dãy các ô mà bạn muốn giá trị tổng hợp. Ref2 là một đối số thứ hai là cần thiết cho chức năng nhất định. Các chức năng sau đây đòi hỏi một đối số ref2:
 
Chức Năng
 
LARGE (array, k)
 
SMALL (array, k)
 
PERCENTILE.INC (array, k)
 
QUARTILE.INC (array, quart)
 
PERCENTILE.EXC (array, k)
 
QUARTILE.EXC (array, quart)
 
Các chú thích
 
Function_num :
 
Ngay sau khi bạn gõ tham số function_num khi bạn nhập vào chức năng GỘP vào một ô trên bảng tính, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các chức năng mà bạn có thể sử dụng như là đối số.
 
lỗi:
 
Nếu một đối số ref thứ hai là cần thiết nhưng không được cung cấp, TỔNG trả về #VALUE! lỗi.
 
Nếu một hoặc nhiều tham chiếu 3-D tài liệu tham khảo, TỔNG trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Loại Range:
 
Các chức năng GỘP được thiết kế cho các cột dữ liệu, hoặc dãy dọc. Nó không được thiết kế cho các dòng dữ liệu, hoặc dãy ngang. Ví dụ, khi bạn tính tổng một dãy ngang sử dụng tùy chọn 1, chẳng hạn như TỔNG (1, 1, ref1), che dấu một cột không ảnh hưởng đến giá trị tổng tổng hợp. Nhưng, ẩn một hàng trong phạm vi thẳng đứng không ảnh hưởng đến tổng hợp.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công thứcSự miêu tảKết quả
= Aggregate (4, 6, A1: A11)Tính toán giá trị tối đa trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi96
= Aggregate (14, 6, A1: A11, 3)Tính giá trị lớn thứ 3 trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi72
= Aggregate (15, 6, A1: A11)Sẽ trả về #VALUE! lỗi. Điều này là do TỔNG đang mong đợi một đối số ref thứ hai, kể từ khi các chức năng (NHỎ) đòi hỏi một.#GIÁ TRỊ!
= Aggregate (12, 6, A1: A11, B1: B11)Tính trung bình trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi68
= MAX (A1: A2)Sẽ trả về giá trị lỗi, vì có giá trị lỗi trong phạm vi đánh giá.# DIV / 0
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét