7/9/19

Hàm Chuyển giá trị trong 1 dòng thành 1 chuỗi cách nhau dấu phẩy

Đề bài yêu cầu có 1 vùng, và chuyển các vùng được chọn thành 1 ô, cách nhau dấu phẩy. Bài này hướng dẫn chúng ta cách thực hiện điều đó thumbnail 1 summary
Đề bài yêu cầu có 1 vùng, và chuyển các vùng được chọn thành 1 ô, cách nhau dấu phẩy.
Bài này hướng dẫn chúng ta cách thực hiện điều đó1. Bạn nhấn tổ hợp phím ALT + F11, Phần modules, click chuột phải, Insert=> Module.
Copy và dán hàm bên dưới vào:

Function ColumtoString(r As Range)
Dim cl As Range
Application.Volatile
On Error Resume Next ' ignore any errors
For Each cl In r
ColumtoString = ColumtoString & ", " & CStr(cl.Value)
Next cl
ColumtoString = Mid(ColumtoString, 2)
Exit Function
On Error GoTo 0
ColumtoString = ""
End Function

2.Sử dụng:


Trong Excel, ô cần trả kết quả nhập công thức = ColumtoString(vùng )
Với vùng là vùng chứa giá trị cần lấy các giá trị để ghép lại.
Ví dụ bên trên:
=ColumtoString(A3:A22)

Kết quả:
 Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3, Tầng 4, Tầng 5, Tầng 6, Tầng 7, Tầng 8, Tầng 9, Tầng 10, Tầng 11, Tầng 12, Tầng 13, Tầng 14, Tầng 15, Tầng 16, Tầng 17, Tầng 18, Tầng 19, Tầng 20


Lưu ý, từ Excel 2010 trở đi, để VBA lưu lại được bạn cần lưu về định dạng: .xlsm nhé
Chúc các bạn thành công.

Tải file Mẫu

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét