10/11/23

Đếm thứ tự tuần của 1 ngày trong năm với Weeknum

Hàm: WEEKNUM Phát biểu: =WEEKNUM(Ngày) Ví dụ:  =WEEKNUM(TODAY()) : Trả về thứ tự tuần của ngày hiện tại =WEEKNUM("2023/11/10"): Kế... thumbnail 1 summary
Hàm: WEEKNUM
Phát biểu: =WEEKNUM(Ngày)
Ví dụ: 
=WEEKNUM(TODAY()) : Trả về thứ tự tuần của ngày hiện tại
=WEEKNUM("2023/11/10"): Kết quả; 45 => thứ tự của tuần lễ có ngày 10/11/2023 là tuần thứ 45
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét