Giới thiệu

Phần này là dành cho người dùng chưa có kiến thức về Excel.  Microsoft Excel là một trong những ứng dụng phần mềm được sử dụng nhất của mọ... thumbnail 1 summary
Phần này là dành cho người dùng chưa có kiến thức về Excel.

 Microsoft Excel là một trong những ứng dụng phần mềm được sử dụng nhất của mọi thời đại.
Hàng trăm triệu người trên thế giới sử dụng Microsoft Excel.
Bạn có thể sử dụng Excel để nhập tất cả các loại dữ liệu và thực hiện các tính toán tài chính, toán học hay thống kê.
 1. Phạm vi (range): Một range trong Excel là tập hợp của hai hoặc nhiều cell. Chương này đưa ra một cái nhìn tổng quan về tính năng quan trọng của range .
 2. Công thức và Hàm chức năng: Công thức (formula) là một biểu thức dùng để tính toán giá trị của một tế bào. Hàm chức năng là công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel.

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét