Giới thiệu

Phần này là dành cho người dùng chưa có kiến thức về Excel.   Microsoft Excel là một trong những ứng dụng phần mềm được sử dụng nhất của ... thumbnail 1 summary
Phần này là dành cho người dùng chưa có kiến thức về Excel.

 Microsoft Excel là một trong những ứng dụng phần mềm được sử dụng nhất của mọi thời đại.
Hàng trăm triệu người trên thế giới sử dụng Microsoft Excel.
Bạn có thể sử dụng Excel để nhập tất cả các loại dữ liệu và thực hiện các tính toán tài chính, toán học hay thống kê.
Bạn có thể dùng Excel như một công cụ để báo cáo kết quả tính toán, các sổ sách, chứng từ...
Một số khái niệm.
 1. Vùng (range): Một range trong Excel là tập hợp của hai hoặc nhiều cell. Chương này đưa ra một cái nhìn tổng quan về tính năng quan trọng của range .
 2. Công thức và Hàm chức năng: Công thức (formula) là một biểu thức dùng để tính toán giá trị của một tế bào. Hàm chức năng là công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel.
 3.Cell: Là một ô trong Excel, ô có các thuộc tính chứa được dữ liệu, số chữ, định dạng khung, màu sắc, hình ảnh, ...

Xem thêm: Trao đổi và học tập Excel bằng cách hỏi đáp trên diễn đàn

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét