3/3/20

[Giáo Trình]Phân tích Thống kê bằng Excel

Tác giả Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Đình Chúc Đoàn Quang Hưng MỤC LỤC 1  GIỚI THIỆU ................................................................ thumbnail 1 summary
Tác giả
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Đình Chúc
Đoàn Quang Hưng

MỤC LỤC
1  GIỚI THIỆU ................................................................................................................ 4 
2  NHẬP DỮLIỆU ......................................................................................................... 5 
3  BỘCÔNG CỤDATA ANALYSIS TOOLPACT ...................................................... 5 
4  THỐNG KÊ MÔ TẢ................................................................................................... 6 
5  PHÂN PHỐI CHUẨN* ............................................................................................... 8 
6  XÂY DỰNG KHOẢNG TIN CẬY CHO TRUNG BÌNH TỔNG THỂ.................. 12 
6.1  Khi qui mô của mẫu thống kê lớn (n lớn hơn 30) .............................................. 12 
6.2  Mẫu nhỏ(ít hơn 30 quan sát) ............................................................................. 15 
7  KIỂM ĐỊNH GIẢTHUYẾT VỀTRUNG BÌNH TỔNG THỂ................................ 16 
8  KIỂM ĐỊNH SỰKHÁC BIỆT GIỮA HAI TRUNG BÌNH TỔNG THỂ................ 18 
8.1  Mẫu lớn: ............................................................................................................. 18 
8.2  Mẫu nhỏ: Một trong hai mẫu có sốlượng các quan sát nhỏhơn 30. ................. 22 
9  TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUI* ................................ 26 
9.1  Phân tích tương quan tuyến tính ......................................................................... 27 
9.2  Phân tích hồi qui ................................................................................................. 29 

DOWNLOAD
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét