4/3/20

Addin Excel viết bởi Thủ Thuật Access

Hiện tại mình đang tổng hợp các hàm tự viết thường dùng vào 1 addins, Bạn nào thấy có hàm cần dùng thì tải về cài vô. Tải file bên dưới về... thumbnail 1 summary
Hiện tại mình đang tổng hợp các hàm tự viết thường dùng vào 1 addins,
Bạn nào thấy có hàm cần dùng thì tải về cài vô.
Tải file bên dưới về giải nén được 2 file, file sample.xlsx là ví dụ và cách phát biểu, file TTACExcelAddin.xla là addins


https://www.dropbox.com/s/rz44zr63yg4vfpz/TTACExcelAddin.rar?dl=0

Cách thêm Addin vào Excel:

Đối với Excel 2003 về trướcMở Excel lên. Vào tool-->Add-ins--> Browse... tới file TTACExcelAddin.xla vừa chép về.

Đối với Excel 2010 về sau:Mở Excel lên, vào File--> Option. Hộp thoại Option hiện lên, chọn tab Add-ins phía bên trái.
Bên phía dưới, hộp xổ Manage mặc định là Excel Addins, click vào Go
Hộp thoại Excel Addins hiện lên, chọn Browse, chọn file tới file TTACExcelAddin.xla vừa chép về giải nén được, OK.
Sử dụng:
Sử dụng các hàm trong addins này như hàm trong Excel bình thường.
1. Hàm countifunique(vùng đếm,điều kiện,vùng trả về)
Đếm các giá trị trong vùng đếm với điều kiện là Giá trị trong vùng điều kiện bằng với giá trị điều kiện (giống sumif) nhưng bỏ qua các giá trị trong vùng đếm bị trùng lặp
Ví dụ: Xem trong file ví dụ kèm theo
2. Hàm CountUnique(vùng đếm):
Hàm đếm giá trị bỏ qua trùng lặp

3. Hàm dvn(số):
Hàm đọc số tiền việt nam

4. Hàm tachten(tên họ đầy đủ, số 0 hoặc số 1):
Hàm tách tên và họ, nếu đối số là 0 thì tách tên, đối số là 1 thì tách họ và chữ lót

5.Hàm InstrRev(chuỗi chính, ký tự cần tìm) :
Hàm tương tự hàm Find, nhưng tìm từ bên phải qua, trả về vị trí ký tự đó tính từ bên trái

6. Hàm RightF(chuỗi, ký tự bắt đầu cắt từ đó qua phải)
tương tự hàm right nhưng cắt đến 1 vị trí 1 chuỗi, hoặc 1 ký tự cho trước

7. Hàm VBAUni(chuỗi bao gồm chữ tiếng việt)
đổi chuỗi ra mã Unicode các ký tự không có trong bảng ASCI, phục vụ cho việc viết tiếng Việt trong VBA

8. Hàm FORMULATEXT(ô có chứa công thức)
hiện ra công thức mà ô tham chiếu đang dùng. Dùng trong trường hợp như file sample kèm theo bên dưới hoặc trong các bảng diễn giải khối lượng thi công, bóc tách.

9. Hàm eval (chuỗi dạng 1 công thức)
Chuyển chuỗi thành công thức

10.Hàm EZ (công thức, [số trả về])
chuyển công thức lỗi thành số, mặc định số 0. Nếu công thức không lỗi thì trả về kết quả công thức
Toàn bộ các hàm trên các bạn tham khảo trong file sample đi kèm nhé.

Xem full Clip https://youtu.be/Srx8iVrsm0M
===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét