26/2/20

Tự Tạo hàm thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng

Tự Tạo hàm thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng Hàm : MultiLookup : thay thế nhiều kết ... thumbnail 1 summary
Tự Tạo hàm thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng

Hàm : MultiLookup : thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được trong bảng
Phát Biểu
=MultiLookup(chuỗi có bao gồm nhiều giá trị cách nhau dấu chấm phẩy ;Bảng tìm kiếm)

Đề bài như sau:

Ta có 1 bảng tìm kiếm như sau:

Và 1 chuỗi như sau
A;C;E;F

Mục tiêu của hàm là trả về kết quả sau:

Thiếu máu;Viêm phế quản;Sâu răng;Cận


Thực hiện:
Nhấn alt+F11 tạo 1 module và dán đoạn code sau vào


Function MultiLookup(s As String, R As Range)
' s bao gom nhieu chuoi cach nhau bang dau cham phay
'R laf bang can tim kiem
s1 = Split(s, ";")
For Each s2 In s1
    s = WorksheetFunction.Substitute(s, s2, WorksheetFunction.VLookup(s2, R, 2, 0))
Next
MultiLookup = s
End Function

Sử dụng hàm:
=MultiLookup(chuỗi có bao gồm nhiều giá trị cách nhau dấu chấm phẩy ;Bảng tìm kiếm)Ví dụ
=MultiLookup(G2;B2:C8)Kết quả

Thiếu máu;Viêm phế quản;Sâu răng;Cận

Xem file mẫu
https://www.dropbox.com/s/8gkmibgxwzntsxt/Multilookup.xlsm?dl=0

===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

1 nhận xét