2/10/19

Liệt kê số liệu theo dãy số cho trước

Đề bài: Em có 1 table liệt kê từ A3 tới E7, em muốn liệt kê các ô dữ liệu cột A sang cột e, số lượng căn cứ vào cột B. thumbnail 1 summary
Đề bài: Em có 1 table liệt kê từ A3 tới E7, em muốn liệt kê các ô dữ liệu cột A sang cột e, số lượng căn cứ vào cột B.

Đáp: Bạn nhấn Alt +F11, click chuột phải, new module, copy code bên dưới


Sub breakval()
Dim r As Range
Dim n As Integer
Set r = ActiveSheet.Range("A3:B7")
n = WorksheetFunction.Sum(Range("B3:B7"))
k = 1
m = r.Cells(k, 2).Value
For i = 3 To n + 3
If m = 0 Then
k = k + 1
m = r.Cells(k, 2).Value
End If
ActiveSheet.Cells(i, 5).Value = r.Cells(k, 1).Value
m = m - 1
Next
End Sub


chọn run sẽ ra kết quả

Xem file ví dụ
https://www.dropbox.com/s/cuuqsaimjmtbv1p/BreakValue.xlsm?dl=0&fbclid=IwAR27V-eZzsbhdKgcjfVt9nY7baoWdtNb-rNATZ6bFRPZCW3Pz4EeDpye4Kk


===================================================
Để trao đổi và hỏi đáp thêm về chủ đề này, vui lòng truy cập vào diễn đàn các bạn nhé https://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét